EKO DOTACJE dla branży poligraficznej

25 kwietnia 2024  rozpoczął się nabór w ramach działania 3.1 Kredyt Ekologiczny, który będzie kolejną szansą dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania na modernizację posiadanej infrastruktury (np. budynków, maszyn) w kierunku ograniczenia zużycia energii pierwotnej.

dofinansowanie do zakupu maszyn

W ramach projektów przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą maszyn i urządzeń, instalacji lub całych  linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Zasadność zaplanowanych działań musi uwzględniać audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / audyt efektywności energetycznej, z którego raport należy załączyć do wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premia ekologiczna w formie refundacji części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez przedsiębiorstwo na realizację zaplanowanej inwestycji.

Jakie korzyści wynikają z inwestycji w bardziej efektywne energetycznie rozwiązania?

Oprócz możliwości wymiany całych linii technologicznych do druku i obróbki produktu końcowego na sprzęt nowej generacji, to oszczędności finansowe, dzięki temu, że nastąpi redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii. Inwestycje w bardziej efektywne technologie, takie jak energooszczędne urządzenia czy systemy zarządzania energią, mogą przekładać się na znaczne oszczędności na rachunkach za energię.

Kolejny atut to wzrost konkurencyjności, gdyż klienci, inwestorzy i partnerzy biznesowy, coraz większą uwagę zwracają na zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko, co przekłada się na pozytywny wizerunek firmy, przy okazji można nabyć sprzęt z pożądanymi parametrami technicznymi w innych aspektach (niekoniecznie związanymi z efektywnością energetyczną).

Nie mniej ważnym aspektem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i negatywnego wpływu na środowisko. Zapewnia to zgodność z ideą zrównoważonego rozwoju, co jest istotne z punktu widzenia społeczeństwa, ale również regulacji unijnych. Wiele krajów wprowadza surowe przepisy w zakresie minimalizacji wpływu na środowisku i spadku zużycia energii. Zatem inwestowanie w bardziej efektywne energetycznie technologie pozwala dostosować się do coraz bardziej restrykcyjnych norm prawnych i uniknięcie potencjalnych kar finansowych w tym zakresie.

W końcu inwestycje w rozwiązania bardziej efektywne energetycznie to wzrost niezależności energetycznej przedsiębiorstwa. Firmy, które potrafią skutecznie zarządzać swoim zużyciem energii, są mniej podatne na zmienne ceny energii i mogą lepiej kontrolować swoje koszty operacyjne.

Inwestowanie w efektywność energetyczną to zrównoważony sposób zarządzania zasobami, generujący korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe. To nie tylko sposób na obniżenie kosztów, ale także ważny krok w kierunku odpowiedzialnego biznesu.

Stopień  dofinansowania zależy od rodzaju planowanej inwestycji, lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa i waha się w granicach 25-80% wartości planowanych kosztów kwalifikowanych projektu.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów oferty dotacji oraz możliwości uzyskania wsparcia na realizację planowanych inwestycji.

Zapytaj o finansowanie