Dofinansowanie

Firmy zainteresowane uzyskaniem dodatkowych źródeł finansowania na zakup maszyn otrzymają u nas profesjonalne doradztwo.

Współpracujemy z renomowanymi firmami konsultingowymi, wyspecjalizowanymi w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy UE.

Aktualnie, do 30.12.2020 r., trwa program wsparcia inwestycji, dotyczący mikro, małych i średnich podmiotów. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji . Wsparcie odbywa się na zasadzie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny, na realizację inwestycji technologicznej (Regionalny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa  III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie  3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne).

W ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania inwestycji wspierającej uruchomienie np. nowej usługi.

Chcesz rozwijać swoją firmę? Stawiasz na innowacje? Szukasz środków na realizację swoich pomysłów?

 

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowego dofinansowania na zakup maszyn?

 

Prześlij zapytanie