Dofinansowanie

 

Firmy zainteresowane uzyskaniem dodatkowych źródeł finansowania na zakup maszyn otrzymają u nas profesjonalne doradztwo.

Współpracujemy z renomowanymi firmami konsultingowymi, wyspecjalizowanymi w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy UE.

Aktualnie, do 30.12.2020 r., trwa program wsparcia inwestycji, dotyczący mikro, małych i średnich podmiotów. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji . Wsparcie odbywa się na zasadzie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny, na realizację inwestycji technologicznej (Regionalny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa  III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie  3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne).

W ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania inwestycji wspierającej uruchomienie np. nowej usługi.

 

Chcesz rozwijać swoją firmę? Stawiasz na innowacje? Szukasz środków na realizację swoich pomysłów?

Skontaktuj się z nami: marketing@api.pl.