Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Logotypy Fundusze Unijne Dotacja

Nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla API.PL Sp. z o.o

Beneficjent: API.PL Sp. z o.o z siedzibą w Rąbieniu

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

API.PL Sp. z o.o z siedzibą w Rąbieniu informuje, że zrealizował projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla API.PL Sp. z o.o.”, dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektu z UE : 197 212,86 zł.

 

Wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju

plansza informacyjna PFR poziom