test

Formularz reklamacji jakościowej

Zgłoszenie reklamacji jakościowej

Dane firmy:

Osoba kontaktowa:

Przedmiot zgłoszenia

W przypadku problemów z aplikacją materiału, prosimy o szczegółowe informacje

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu reklamacji. Więcej informacji o przetwarzaniu przez API.PL Państwa danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji wyrażam zgodę na wystawienie faktury korygującej do faktury sprzedaży będącą potwierdzeniem zakupu przedmiotu reklamacji.
  3. Zgłoszenie braków jakościowych dotyczy wyłącznie braków w zakupionym towarze istniejących w dacie zakupu, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania i przechowywania towaru.
  4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji.
  5. Składający reklamacje akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie: Ogólne warunki sprzedaży - API.PL