Zabezpieczanie grafik podłogowych laminatem antypoślizgowym

W reklamie typu OOH (out of home) sukcesywnie rośnie znaczenie podłóg, jako powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia komunikacji. Naklejki reklamowe, informacyjne czy ostrzegawcze, coraz częściej aplikowane są na podłogach sklepów, aptek, supermarketów, galerii handlowych oraz różnych miejsc użyteczności publicznej. Aby przekaz kierowany przy wykorzystaniu podłóg był skuteczny, nośnik musi być dobrze widoczny – czytelny i estetyczny. Przede wszystkim jednak, musi być bezpieczny dla klientów i uczestników ruchu.

Do zabezpieczenia grafik wydrukowanych na nośnikach podłogowych służą folie ochronne, czyli laminaty. To właśnie one zabezpieczają grafiki przed uszkodzeniem. W praktyce chodzi o ochronę przed zbyt szybkim ścieraniem, ale również przed ryzykiem poślizgu osoby, która po niej przejdzie. W celu zminimalizowania ryzyka, należy dobrać laminat do miejsca, w którym będzie umieszczona reklama podłogowa. O przeznaczeniu i możliwości zastosowania folii ochronnej decyduje ich kategoria, oznaczana literą „R”, umieszczaną w specyfikacji laminatu.

podłoga 3 002 1

podloga 002 1

Folie ochronne – laminaty nie są całkowicie gładkie. Ich powierzchnie są tłoczone właśnie ze względów bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed poślizgiem. Laminaty muszą jednocześnie posiadać odpowiednią przezroczystość, aby grafika była widoczna i estetyczna.

Istnieje specyfikacja techniczna dla takich zastosowań. Norma DIN 51130 zaleca test przydatności dla pokryć podłogowych, które mają być używane w pomieszczeniach roboczych i strefach roboczych o zwiększonym ryzyku poślizgu. Są to strefy, w których podczas procesu produkcyjnego lub z powodu metod pracy, regularnie przedostają się na podłogę substancje robocze, które mogą spowodować poślizg: tłuszcze, oleje, woda, artykuły spożywcze, pozostałości posiłków, pył, mąka, odpady roślinne itp. Test określa właściwości antypoślizgowe tłoczonej folii, czyli zdolność pokrycia podłogi do zapobiegania poślizgowi.

Test obejmuje użycie butów, których zewnętrzna podeszwa musi spełniać specjalną normę w zakresie ich wzoru, materiału i twardości. – Tester przechodzi w odpowiednich butach w przód i w tył po pokryciu podłogi, która jest testowana – mówi Anna Podgórska Menedżer Produktu – media do druku API.PL. – Powierzchnia podłogi jest na początku pozioma, ale kąt jest zwiększany do momentu, kiedy tester poczuje się niestabilnie. Tester chodzi dookoła po nachylonej powierzchni, pokrytej olejem silnikowym określonego rodzaju. Ustalany jest maksymalny kąt płyty testowej, służący do określenia odporności na poślizg. Różnice wynikające z wyboru testerów i tego jak zostali zapoznani ze swoim zadaniem są oczywiście brane pod uwagę, aby ograniczyć subiektywne czynniki wpływające na określanie kąta płyty testowej. Procedura obejmuje pewną liczbę testerów i dość skomplikowaną ocenę.

Z różnych kątów płyt testowych wynikają kategorie z klasyfikacją odporności laminatu na poślizg. Określa je właśnie litera „R” na oznaczeniu laminatu. Przy kącie płyty testowej od 6 do 10° – kategoria R9, pomiędzy 10 a 19° – kategoria R10, aż do kategorii R13 przy płycie testowej ustawionej pod kątem większym niż 35°. Zależnie od przestrzeni, w której będą aplikowane grafiki podłogowe, należy dobrać folię zabezpieczającą z odpowiednią kategorią antypoślizgową. W sklepach, aptekach, halach kasowych, czy punktach obsługi klienta wystarczy laminat z kategorią R9. Z kolei na parkingach podziemnych, musimy zastosować już laminat z oznaczeniem R10. Natomiast w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko pojawienia się na podłodze tłustych zabrudzeń, do zabezpieczenia grafik podłogowych należy stosować laminaty z oznaczeniami od R11 do R13. Im wyższa kategoria „R”, tym lepsze zabezpieczenie przed poślizgiem.

Stosowanie na nośnikach podłogowych certyfikowanych laminatów, z odpowiednią kategorią antypoślizgową to konieczność. Reklama musi zwracać uwagę klientów i przechodniów wyłącznie ze względu na przekaz, jaki niesie oraz walory estetyczne, a nie ryzyko poślizgu. Planując kampanię reklamową warto zatem dostosować nośniki do miejsca, w którym mają być eksponowane i wybierać tylko posiadające certyfikaty antypoślizgowe.

Pełna oferta folii i laminatów dostępna jest TUTAJ