Zgłoszenie serwisowe

 Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz załączenie testów dysz i/lub załączenie innych zdjęć obrazujących problem.

  Dane kontaktowe firmy

  Zgłaszający

  Produkt

  Atramenty / konfiguracja / RIP *

  Zgłoszenie / opis usterki *

  Załączniki  Oświadczam iż:

  • zapoznałam/em się z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Świadczenia Usług API.PL Sp. z o.o. w Rąbieniu z dnia 17.05.2021."
  • zobowiązuję się do udostępnienia urządzenia Serwisantowi w uzgodnionym wcześniej terminie i czasie, w przeciwnym wypadku, API.PL naliczy opłatę za usługę serwisową począwszy od godziny przybycia Serwisanta do wskazanego miejsca u Klienta, a w przypadku konieczności ponownego dojazdu obciąży również kosztami dojazdu.
  • zobowiązuję się do udostępnienia urządzenia w pomieszczeniu spełniającym parametry techniczne podawane przez producenta (zasilanie, kubatura pomieszczenia, temperatura, wilgotność).
  • zobowiązuję się do zapewnienia obecności osoby uprawnionej do dokonania odbioru usługi serwisowej.
  • zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wynikających z realizacji niniejszej umowy.
  • zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych będzie API.PL sp z o.o. z siedzibą w Rąbieniu 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Okrężna 37.
  • zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach promocji (marketingowych) wobec przekazywania danych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.

  UWAGA: Warunkiem wykonania usługi serwisowej jest KOMPLETNE wypełnienie zlecenia serwisowego, z podaniem wszystkich niezbędnych informacji. Zlecenie serwisowe należy przesłać do API.PL sp z o.o. na adres e-mail: serwis@api.pl.

  Warunkiem koniecznym wysłania FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO jest zaznaczenie pola TAK w sekcji: "Oświadczam, iż".

  * Pola obowiązkowe